Aktualizace: 1. 2. 2011

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH
HORNICKÉHO SPOLKU PROKOP!

Hornický spolek Prokop pomáhá udržovat tradice hornických slavností
v Moravskoslezském kraji.
Zpravidla jedenkrát v měsíci pořádáme šachťák (hornický večer), kde rádi
uvítáme nováčky a hosty, kteří mají zájem o poznání hornické tradice, ale
i semestry, kteří ceremoniál již znají.
Vstupné po účastnících nepožadujeme, ale pouze dobrou náladu, ochotu
se bavit zpěvem, pitím masti (piva) a dodržováním tradičního ceremoniálu.
Šachťáky se konají většinou v prostorách dolu Michal, Ostrava-Michálkovice.
Při větším zájmu (15 a více účastníků) jsme schopni zorganizovat šachťák eventuelně skok přes kůži (pasování do cechu hornického) cíleně pro tuto společnost. V tomto případě se jedná o komerční akci a je nutná předchozí domluva.

S hornickým pozdravem Zdař Bůh

Ing. Otokar Krajník, Csc.
předseda spolku

Copyright © 2011 Hornický spolek Prokop
Webdesigned by AirGIP & Market