HISTORIE A ČINNOST SPOLKU

Náš spolek má za cíl udržovat tradice hornických slavností, jejichž základ
sahá do r. 1383, kdy král Václav udělil právo pořádání veselých hornických
slavností.
Spolek se soustředí na aktivity v Moravskoslezském kraji, kde hornictví bylo
příčinou prudkého rozvoje celého regionu v 19. a 20.století.

Udržováním těchto tradic se snažíme:
- seznámit veřejnost s bohatou technickou a kulturní historií Ostravska
- začlenit mladou generaci do udržování hornických tradic (šachťák)
- vytvářet vztah veřejnosti k regionu a profesi, která má hluboké hist. vazby
- udržovat vazby současných a bývalých studentů s pedagogy z alma mater

Copyright © 2011 Hornický spolek Prokop
Webdesigned by AirGIP & Market