PIVNÍ ZÁKON

Každý šachťák či-li hornický večer jako příprava fuxů a fuxií na Skok přes
kůži, tedy jejich přijetí do cechu hornického, má své starobylé ceremonie
a zákony jejichž souhrn se nazývá Pivní zákon.
Pivní zákon je nutné k udržení pořádku, ale i k povznesení nálady přísně
dodržovat. Nad jeho dodržováním a výkladem bdí prezídium, kterému
přísluší vedení šachťáku , které při něm má neomezenou moc. Ani nedostatek
masti (piva) neomezuje jeho pravomoci. Zahajuje a končí šachťák a jeho
příkazy je nutno neprodleně plnit. Prezídium má přísným používáním všech
mocenských prostředků, které má, potlačit každé jednání, které by bylo na
úkor všeobecnému veselí. a může podle svého uvážení přehlédnout malé
přestupky, pokud mohou k pobavení sesse (sešlosti) přispět....

Copyright © 2011 Hornický spolek Prokop
Webdesigned by AirGIP & Market